SZÚ


NUTRIVIGILANCE CZ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket

Kalendář akcí

« 2015 »
« září »
  Po Út St Čt So Ne
36   1 2 Letáky (Akce CZŽP)
2. 09. 2015, 08:00 - 2. 09. 2015, 23:59
Publikace abecedně (Ostatní akce SZÚ)
2. 09. 2015, 07:02 - 2. 09. 2015, 23:59
3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 Laboratorní... (Akce CEM)
15. 09. 2015, 00:00 - 15. 09. 2015, 00:00
16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 Konzultační den... (Akce CPL)
24. 09. 2015, 00:00 - 17. 09. 2015, 23:59
Konzultační den... (Seminář)
24. 09. 2015, 00:00 - 17. 09. 2015, 00:00
25 26 27
40 28 29 Prevence úrazů... (Akce CZŽP)
29. 09. 2015, 00:00 - 29. 09. 2015, 23:59
30 Nařízení (ES) č.... (Akce CPL)
30. 09. 2015, 00:00 - 1. 10. 2015, 00:00
       

Anketa

Chtěli byste žít v zemi bez tabáku?
ANO 89 % 90 %
NE 10 % 10 %
Výsledky
Home

Aktuality


1 2 3 4 5 6 10 20 30 40   Následující   ››

Světový den Alzheimerovy choroby – Pochodem proti Alzheimerově chorobě! 21. 9. 2015


 

Chřipková sezóna 2014/2015

Zprávy NRL o chřipkové aktivitě a výsledky laboratorních vyšetření na přítomnost respiračních virů v zaslaných vzorcích jsou rozdělené podle jednotlivých kalendářních týdnů.


 

Aktuální pylové zpravodajství - pražská stanice - 2015

Nejsiln ě jšími alergeny jsou trávy a pyl pely ň ku. Koncentrace pylů jsou relativně nízké, vyskytují se pyly trav,  kop ř ivy a spory vzdušných plísní. Množství pylových zrn závisí na aktuálním počasí.  Z důvodu technické závady na odběrovém zařízení nejsou k dispozici v grafu data z neděle 23.8.                                            


 

Výběrové řízení na rezidenční místo - 2. kolo

Státní zdravotní ústav vypisuje 2. kolo výběrového řízení na nevyčerpaná rezidenční místa pro rok 2015. Výběrové řízení je vypsáno v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a řídí se vyhláškou č. 186/2009 Sb. , o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).


 

Prevence dětských úrazů

Minisérie článků k prevenci dětských úrazů


 

Školní stravování 2015/16: studie obsahu nutrientů v obědech dětí

Se začátkem nového školního roku 2015/16 spustí MZ ČR a OOVZ, ve spolupráci se SZÚ, novou studii, která by měla objektivně posoudit, zda školní obědy odpovídají příslušným legislativním předpisům. Ty jsou sestaveny tak, aby byly v souladu se výživovými požadavky pro jednotlivé kategorie dětí. Studie již zapadá mezi cíle plánované v připravovaných Akčních plánech pro implementaci "Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - ZDRAVÍ 2020", který projednala vláda ČR na svém zasedání dne 20.8.2015 (bod 999/15).


 

Zprávy CEM 6 + 7 - červen - červenec 2015


 

Jednodenní odborná konference (konzultační den): Problematika pertuse

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 se bude ve velké posluchárně SZÚ konat konzultační den "Problematika pertuse".


 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

Nařízení CLP prvně vyšlo v r. 2008 v Úředním věstníku EU = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Jedná se o obsáhlý předpis, který nyní má včetně příloh přes 2000 stran. Nařízení bylo mnohokrát  novelizováno a další novely lze průběžně očekávat. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Nově je do textu na webu doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na poslední konsolidované znění z r. 2015. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou uvedeny  informace na konci článku.


 

Aktuality - pracovní prostředí a zdraví

image003.jpg V této položce najdete aktuality, které se týkají celkově pracovního prostředí a zdraví; počínaje upozorněním na nové či aktualizované články, chystané semináře, připravované či vydané právní předpisy ...


 

Zpráva o výskytu a šíření HIV/AIDS za rok 2015

Měsíční výkazy o výskytu HIV/AIDS v České republice.


 

HIV/AIDS poradna nově v Brně

Státní zdravotní ústav letos rozšiřuje síť HIV/AIDS poraden v ČR. Od 1. srpna 2015 přibyde ke stávajícím poradnám v Praze, Jihlavě a Hodoníně také dlouho očekávaná poradna v Brně.


 

Zprávy CEM 5 - květen 2015


 

Jak se v Česku učí o HIV?

Co vědí čeští žáci o HIV? Jaké jsou jejich postoje? V jakých předmětech se s infekcí HIV setkávají? Jaká zlepšení by při výuce učitelé uvítali? Na tyto otázky jsme hledali odpověď v dotazníkovém šetření vedeném Státním zdravotním ústavem v první polovině roku 2015. Dotazníkové šetření k realizaci výuky problematiky HIV/AIDS na základních školách a víceletých gymnáziích poskytlo vstupní zhodnocení znalostí 1 627 žáků o problematice HIV/AIDS, jejich postojů vůči HIV pozitivním a jejich informační zdroje.


 
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40   Následující   ››