SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Projekt "Efektivní podpora zdraví osob... » 1. národní konference k projektu ESF
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

1. národní konference k projektu ESF


 


Státní zdravotní ústav

pod záštitou Ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et. Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

  Vás srdečně zvou na

                                                              

                 1. národní konferenci k projektu ESF

       „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“

Reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Termín a místo konání: 2. 4. 2019, Kongresový sál Nemocnice Na Homolce

                                           Roentgenova 2/37, 150 21 Praha 5

Registrace účastníků bude probíhat od 9 - 10 hod.
Konání konference od  10 - 15 hodin.

Účast na konferenci je bezplatná.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Ševčíkovou, tel. 297 082 972, svetluse.sevcikova@szu_cz

Registrace na konferenci

Pro přihlášení uveďte

  • Titul, jméno a příjmení
  • Organizaci, kde pracujete nebo která Vás vysílá

 

Občerstvení bude k dispozici v předsálí.

MUDr. Marie Nejedlá
hlavní řešitelka projektu
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ  
     

Program konference

10:00 – 10:20

MUDr. Marie Nejedlá
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, hlavní řešitelka projektu,
Státní zdravotní ústav

zahájení konference, představení projektu
10:20 – 10:30

Srđan Matić, M. D.
ředitel České kanceláře WHO

Snižování nerovností ve zdraví jako priorita WHO
10:30 – 10:40

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví ČR

Úvodní příspěvek k projektu

10:40 – 10:55

MUDr. Alena Šteflová, PhD.
náměstkyně ministra zdravotnictví ČR

Význam projektu pro cíle Národní strategie Zdraví 2020

10:55– 11:10

MUDr. Pavel Březovský, MBA
ředitel Státního zdravotního ústavu

Přínos projektu v kontextu Zákona o ochraně veřejného zdrav

11:10 – 11:25

Mgr. David Beňák, DiS
ředitel Odboru pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Přínos projektu pro sociální inkluzi a snižování nerovností

11:25 – 11:40

MUDr. Alena Šebková
předsedkyně OS praktických dětských lékařů ČLS JEP

Spolupráce praktického pediatra a Regionálního centra podpory zdraví

11:40 – 11:55

Mgr. Jarmila Vedralová
ředitelka Odboru protidrogové politiky, Úřad vlády

Přínos projektu SZÚ pro oblast prevence závislostí
12:00 – 13:00 Tisková konference k projektu
  Přestávka, občerstvení
13:00 – 13:20

doc. MUDr. Jaroslav Kříž

zástupce Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Ekonomické benefity snižování nerovností ve zdraví
13:20 – 13:30

Claudie Laburdová

Romská ženská skupina Manushe

Možnosti spolupráce s Romskou ženskou skupinou Manushe

13:30 – 13:50

Mgr. et Mgr. Daniela Mosaad Pěničková,PhD.
Regionální centrum podpory zdraví, Liberecký kraj,
Státní zdravotní ústav

Vzdělávací program Mediátor podpory zdraví

Mgr. Michal Kubo (host ze Slovenské republiky)

13:50 – 14:10

Bc. Milan Adam
Regionální centrum podpory zdraví, Ústecký kraj,
Státní zdravotní ústav

Zkušenosti z terénní práce mediátora podpory zdraví
14:10 – 14:30

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK

Zdravotní gramotnost v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením

- pilotní studie tří lokalit v Ústí nad Labem

14:30 – 14:50

MUDr. Hana Janata, CSc.
předsedkyně Pracovní skupiny pro otázky nerovnosti ve zdraví
MZ ČR, Státní zdravotní ústav

Socioekonomické determinanty zdraví ve vztahu k projektu
14:50 – 15:00

Závěr konferenceInformace k parkování:

Možnosti parkování v areálu nemocnice jsou omezené. Parkování bude zajištěno pouze po předchozí dohodě pro přednášející. Parkování je vázáno na SPZ auta s vjezdem spodní branou. Pokud přednášející pojedou vozem, prosíme o nahlášení SPZ vozidla pro vyřízení povolenky k vjezdu do areálu Nemocnice Na Homolce a to na e-mailovou adresu pracovníka SZÚ pana Bc. Michala Zieglera michal.ziegler@szu_cz.

Parkování pro účastníky konference se řídí pravidly pro návštěvníky nemocnice viz. : https://www.homolka.cz/pro-pacienty/11610-parkovani/

Jak se dostanete na místo konference? 

Spojení MHD:

Doporučujeme použít MHD spojení s výstupem autobusová stanice Sídliště Homolka (autobus 167):

  • od metra trasy B – stanice Anděl a pak autobusem č. 167 stanice Sídliště Homolka
  • od Hlavního nádraží  tramvají číslo 9 směr Anděl a na Andělu přestoupit na autobus č. 167 stanice Sídliště Homolka

Viz plánek zde

Ostatní možnosti:

  • od metra trasy A – ze stanice Nemocnice Motol a pak přestoupit na autobus č. 167, 168 směr konečná stanice Nemocnice Na Homolce. Při vstupu do areálu nemocnice se nacházíte v 5. podlaží. Na orientačních tabulích se vydáte směrem k oranžovému výtahu a sjedete do 1. podlaží, východem z budovy se vydáte ke Kongresovému centru
  • od metra trasy B –  ze stanice Nové Butovice a pak autobusem č. 168 stanice Nemocnice Na Homolce   

Ve všech uvedených případech  je výstupní stanicí Sídliště Homolka (167) (blíž ke kongresovému centru) cca. 4 min pěšky nebo Nemocnice Na Homolce (167, 168) cca. 7 min pěšky


Program konference ke stažení

3D Mapa areálu Nemocnice Na HomolceNahoru