Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Aktuální otázky hygieny životního prostředí » 2010 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

2010 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí

se konal 24.11.2010 a byl zaměřen na problematiku vnitřního (se zaměřením na problematiku formaldehydu) a venkovního ovzduší, vody, odpadů a aktuálních otázek hluku.


Program:

  • Ing. T. Hellmuth, CSc., (ZÚ Ostrava, pracoviště Ústí n/Orlicí) - Nejnovější pohled na hodnocení zátěže z hluku ve státech EU  (762,98 KB)
  • Ing. D. Potužníková (ZÚ Ostrava, pracoviště Ústí n/Orlicí) - Odpovídající podklady pro odhad expozice hluku v rámci hodnocení zdravotních rizik různých typů zdrojů (1,79 MB
  • Dr. M. Zimová, CSc. (SZÚ) - Hygienická problematika odpadů a hodnocení zdravotních rizik  (893,02 KB) + výsledky grantu (1,25 MB)
  • Dr. B. Kotlík, Ph.D., (SZÚ) - Novinky v problematice venkovního a vnitřního ovzduší (653,34 KB
  • Dr. H. Jeligová (SZÚ Praha) - Bezpečné zásobování pitnou vodou na dětských táborech (metodické doporučení) (1022,42 KB)
  • Ing. M. Chvátalová (SZÚ) - Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody (390,57 KB
  • Dr. H. Velická (SZÚ) - Monitoring akutních respiračních onemocnění (285,05 KB)
  • Dr. H. Kazmarová (SZÚ) - Jsou problémy s formaldehydem minulostí? Aktuální pohled na zdravotní účinky (252,32 KB
  • Ing. V. Vrbíková, Ing, M. Mikešová (SZÚ) - Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí - výsledky měření (813,25 KB)

Nahoru