Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Akreditované pracoviště Laboratoře CEM
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akreditované pracoviště Laboratoře CEM

Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (Laboratoře CEM) Státního zdravotního ústavu Praha jsou komplexem 25 Národních referenčních laboratoří (NRL) a jedné laboratoře nereferenční.


LCEM v prosinci 2014 úspěšně obhájily rozsah Osvědčení o akreditaci jako Zdravotnická laboratoř č. subjektu 8002 podle ČSN EN ISO 15189:2013 i jako Zkušební laboratoř č. subjektu 1206.4 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Poprvé byly LCEM Českým institutem pro akreditaci (ČIA) akreditovány v roce 2001 podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Od roku 2005 jsou LCEM akreditovány také podle ČSN EN ISO 15189.

 

Vedoucí LCEM - MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Zástupce vedoucí - MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
Manažer kvality - Alena Křížová
Zástupce manažera kvality - MUDr. Barbora Macková
Zástupce manažera kvality - MUDr. Jana Kozáková
Metrolog - Ing. Jan Urban, Ph.D.
Hlavní interní auditor - Mgr. Zdeňka Galková

  Osvědčení_1206.4 2018 Osvědčení_1206.4 2018 (1,10 MB)

  Osvědčení_8002 2018 Osvědčení_8002 2018 (1,12 MB)

   

   

  Přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek):

   

  Laboratorní příručka pro odběr vzorků - Laboratoře CEM:

   

   

   

  Nahoru