Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Aktuální otázky hygieny životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Materiály a podklady ze seminářů s problematikou hygieny životního prostředí.


2009 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Se konal 24.11.2009 a byl zaměřen na problematiku vnitřního a venkovního ovzduší, vody (se zaměřením na problematiku uranu), odpadů a pořádání kruhových testů.


 

2010 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí

se konal 24.11.2010 a byl zaměřen na problematiku vnitřního (se zaměřením na problematiku formaldehydu) a venkovního ovzduší, vody, odpadů a aktuálních otázek hluku.


 

2011 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Materiály ze semináře konaného 24.11.2011, které autoři presentací uvolnili ke zveřejnění. Jednotlivé přednášky jsou ve formátu *.pdf, pokud bylo více přednášejících k jednomu tématu lze jejich presentaci vyvolat kliknutím na příslušné jméno.


 

2012 - Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol

azbest_web_1.jpg Presentace a podklady z mimořádného konzultačního dne Centra hygieny životního prostředí a Centra hygieny práce a pracovního lékařství, který se konal dne 11. 1. 2012  na téma " Problematika azbestu ve vnitřním prostředí škol" na SZÚ. Další související materiály


 

2013 - Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Materiály ze semináře konaného 21.3.2013, které autoři presentací uvolnili ke zveřejnění. Jednotlivé přednášky jsou ve formátu *.pdf, pokud bylo více přednášejících k jednomu tématu lze jejich presentaci vyvolat kliknutím na příslušné jméno.


 

Nahoru