SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného... » Informace o programu autorizace » Autorizační návody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Autorizační návody

 

Tyto autorizační návody upravují způsob splnění Podmínek pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autorizační návody, které jsou podtržené (např. AN 01/03), jsou neprodejné a lze je po jejich otevření vytisknout. Ostatní autorizační návody je možno zakoupit na SZÚ.

AN 01/03 AN 01/03 (155,12 KB 08.10.2007 12:33)

Požadavky na způsobilost auditorů pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

AN 01/03 - příloha AN 01/03 - příloha (118,80 KB 08.10.2007 12:33)

Etický kodex experta vykonávajícího audity v rámci autorizace

AN 02/03 verze 2

 

Požadavky, které musí splňovat protokol o autorizovaném měření nebo laboratorním vyšetření

AN 03/03

Validace při autorizovaných měřeních nebo laboratorních vyšetřeních pro účely ochrany veřejného zdraví

AN 04/03

Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro vzorkování nebo měření v terénu

AN 05/03

Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro laboratorní vyšetření

AN 06/03 verze 2

 

Stanovení rozsahu vzorkování,měření a vyšetření a způsob uvádění základního hodnocení nebo odborných interpretací výsledků autorizovaných měření nebo vyšetření

 AN 07/03 verze 2 AN 07/03 (2,49 MB 08.10.2007 12:33)

Seznam závazných a doporučených předpisů pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

AN 08/03

Odhad nejistoty výsledků kvantitativních chemických analýz

AN 09/03

Odhad nejistoty výsledků kvantitativních mikrobiologických vyšetření

AN 10/03

Odhad nejistoty výsledků fyzikálních měření

AN 11/03

Požadavky na zařízení, přístroje a pomůcky pro vzorkování, měření a vyšetření

AN 12/03 verze 2

Kontrolní činnost a audity pro účely autorizace laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů + přílohy

AN 13/03 verze 2

Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře

AN 14/03 verze 3 AN 14/03 verze 3 (191,79 KB)

Autorizující osobou doporučené zdroje informací pro hodnocení zdravotních rizik

AN 15/04 verze 3 AN 15/04 verze 5 (708 KB)

Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku

AN16_04_voda.pdf AN 16/04 verze 6

Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám v pitné vodě

AN16_04_voda.pdf AN 17/15

Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním ovzduší

Nahoru