Home » Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného... » Informace o programu autorizace » Sazebník autorizující osoby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sazebník autorizující osoby


Sazebník autorizující osoby


Platnost: od

I. Autorizace laboratoří:

a)     registrační poplatek .........................................................................          5 000,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a

při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

 

b)      poplatek za každý přihlášený set ..................................................          2 000,- Kč

(příp. za každý set posuzovaný při kontrolním auditu

v době platnosti vydaného Osvědčení o autorizaci)

 

c)      poplatek za jednu hodinu činnosti auditora ..................................          790,- Kč

 

d)      cestovní výdaje auditorů při auditech na místě dle zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce

Tyto sazby platí i pro vyúčtování úplaty v případě odstoupení od smlouvy

II.  Autorizace v oblasti hodnocení zdravotních rizik:

A) přidělení přístupového hesla ke studijním materiálům k „Přípravnému kurzu ke zkoušce HRA“…………………………………………………………………500,- Kč

B)  registrační poplatek ..........................................................………………… 1 500,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

C)    poplatek za každý přihlášený set

- za činnost zaměstnanců autorizující osoby............................................ 1 000,- Kč

(při žádosti o vydání Osvědčení o autorizaci a

při žádosti o prodloužení doby platnosti Osvědčení o autorizaci)

 

- za činnost členů zkušební komise - zkoušky

a kontrolní činnost... .. ……………………………………………... 1 000,- Kč/rok

III.  Autorizační návody: otevřít zde

 

IV. Společné pro laboratoře a HRA :

1.         konzultační činnost ............................................................      790,- Kč/hod

2.         poskytnutí dokumentů týkající se autorizace uveřejněných na www.szu.cz/autorizace podle specifikace objednavatele v tištěné podobě .... 1,50Kč/1str. 
jednostranného tisku,
2, - Kč/1 str. 
oboustranného tisku


Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poslední aktualizace 9. 9.2011

Nahoru