SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Autorizace a kvalita služeb v ochraně veřejného... » Informace o programu autorizace » Autorizace v oblasti ochrany veřejného zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Autorizace v oblasti ochrany veřejného zdravíMinisterstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) pověřilo podle § 80 odst. 1 písm. 1) zákona č. 258/2000., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, prováděním autorizace Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 (pověření uveřejněno jako sdělení v č. 4 částky 7/2002 Věstníku MZ ČR).

V souladu s koncepcí kvality v celém zdravotnictví autorizace stanovuje požadavky na činnosti laboratoří a činnosti osob při hodnocení zdravotních rizik v oblasti ochrany veřejného zdraví tak, aby tyto laboratoře a osoby

 1. poskytovaly komplexní, kvalitní a srozumitelné služby ve prospěch ochrany a podpory veřejného zdraví
 2. poskytovaly orgánům ochrany veřejného zdraví co nejvyšší důvěru ve výsledky své práce a přispívali tak k usnadnění výkonu státního zdravotního dozoru
 3. nepřetržitě zvyšovaly kvalitu a efektivitu své práce

Autorizace laboratoří v oblasti ochrany veřejného zdraví je založena na:

 1. principech kvality aplikovaných ve zdravotnictví
  - podle ISQua (Mezinárodní společnost pro kvalitu ve zdravotnictví)
  - podle GLP (Správná laboratorní praxe)
  - podle ISO ČSN EN 9001, ISO ČSN EN 17 025, ISO ČSN EN 15 189
  - integruje požadavky legislativy
 2. vysokých nárocích na odbornou kvalifikaci
 3. procesním principu
  - hlavní procesy (příjem zakázky, určování rozsahu měření či vyšetření, měření či vzorkování v terénu, vyšetření v laboratoři, hodnocení výsledků, vydání protokolu
  - vedlejší procesy (další vzdělávání pracovníků, řízení dokumentace, plánování, nakupování, apod.)
 4. požadavcích na minimální rozsah činnosti
 5. mezinárodní platnosti v rámci EU
 6. bezúhonnosti žadatele či držitele osvědčení o autorizaci
 7. neexistenci střetu finančních či jiných zájmů

Autorizace osob v hodnocení zdravotních rizik je založena na:

 1. povinnosti hodnotit zdravotní rizika pouze prostřednictvím autorizované osoby
 2. odborné způsobilosti (vzdělání v oblasti lékařství či přírodních věd a praxi v oblasti ochrany zdraví)
 3. odborných znalostech prověřených zkouškou
  - ověření znalostí v rozsahu posledních vědeckých poznatků publikovaných v Zdravotních kritériích prostředí (Environmental Health Criteria) a dalších doporučeních (guidelines) Světové zdravotní organizace (World Health Organization) a jiných spolupracujících organizací, např. Food and Agriculture Organization, International Agency for Research on Cancer.
 4. bezúhonnosti žadatele či držitele osvědčení o autorizaci
 5. neexistenci střetu finančních či jiných zájmů

Nahoru