SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Biologické monitorování expozice chemickým...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Biologické monitorování expozice chemickým látkám a biologické expoziční testy (BET)


  • akreditovaná i neakreditovaná měření podle požadavku zákazníka
  • vývoj a validace metod pro biologické monitorování
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti laboratorních metod pro biologické monitorování
  • konzultace a odborná stanoviska v oblasti hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích
  • příprava certifikovaných referenčních materiálů (CRM) pro biologické monitorování
  • účast na národních a mezinárodních výzkumných projektech
  • přednášková a školící činnost pro studenty vysokých škol, vedení diplomových prací
  • pregraduální a postgraduální výchova a vzdělávání odborných pracovníků v oblasti ochrany veřejného zdraví a pro další zájemce

 Řada výše uvedených činností se uskutečňuje v rámci Národní referenční laboratoře (NRL) pro biologické monitorování expozice chemickým látkám na pracovišti

 

 

Související odkazy:

Biologické monitorování a biologické expoziční testy

 

Nahoru