Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo... » Validované breakpointy pro krátkou inkubaci...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Validované breakpointy pro krátkou inkubaci diskové difúzní metody přímo z pozitivních hemokultivačních lahviček.


Pro odečítání inhibičních zón a interpretaci výsledků rychlého vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček po 4, 6 nebo 8 hodinách se vždy používají Tabulky breakpointů RAST (viz níže), nikdy se nepoužívají standardní Tabulky breakpointů EUCAST vyžadující inkubaci 16 - 20 hodin (běžné tabulky breakpointů EUCAST).

Breakpoint tables for Rapid AST directly from blood culture bottles (pdf-file for printing), česky "Tabulky breakpointů (v 2.1) pro rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček Tabulky breakpointů (v 2.1) pro rychlé vyšetření antimikrobní citlivosti přímo z hemokultivačních lahviček (150.58 KB) ")

Tabulky breakpointů obsahují doporučené kontroly kvality pro snadné zavedení metody v laboratoři (tabulky kontroly kvality).

 

Literatura:

Jonasson E, Matuschek E,  Kahlmeter G. The EUCAST rapid disc diffusion method for antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood culture bottles. JAC 2020, 75: 968–978, https://doi.org/10.1093/jac/dkz548

 

 

 

Nahoru