SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centra


Ředitel

Kancelář ředitele

Sekretariát ředitele

Národní antibiotický program

Středisko pro kvalitu a autorizaci

Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce
   Expertní pracovní skupina Národní imunizační komise
   Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
   Pracoviště veřejných zakázek

Oddělení biostatistiky (RNDr. M. Malý, CSc.)

Středisko vědeckých informací (Mgr. J. Veselá)

Právní oddělení (Mgr. T. Pechanová)

Zaměstnanecký odbor (p. H. Obdržálková)

Odbor ICT (Jiří Haase)

Oddělení kontroly a interního auditu

 

Odborná centra

Centrum zdraví a životního prostředí (MUDr. H. Kazmarová)

Sekretariát centra

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů (RNDr. B. Kotlík)

Oddělení hygieny vody (MUDr. F. Kožíšek)

Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva (MUDr. R. Kubínová)

 

Centrum zdraví, výživy a potravin (Prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin (RNDr. I. Řehůřková, Ph.D)

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (Prof. MVDr. J.Ruprich, CSc.)

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Sekretariát centra

Oddělení chemické bezpečnosti (MUDr. M. Hornychová, CSc.)

Oddělení hygieny práce (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Oddělení pracovního lékařství (MUDr. V. Lipšová)

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti (RNDr. J. Mráz, CSc.)

 

Centrum podpory veřejného zdraví (MUDr. Marie Nejedlá)

Sekretariát centra

Oddělení podpory zdraví (MUDr. Alena Váňová.)

Oddělení psychosociálních determinant zdraví (Mgr. Lenka Laiblová)

Oddělení hygieny dětí a mladistvých (Mgr. Simona Bernardyová)

             Národní manažer HIV/AIDS (MUDr. Anna Kubátová)

 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (MUDr. Barbora Macková)

Sekretariát centra

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí (MUDr. Vlastimil Jindrák)

Laboratoř bakteriální genetiky (prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D.)

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí (MUDr. Jan Kynčl, PhD.)

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz (MUDr. Jana Kozáková)

Oddělení bakteriální rezistence na antibiotika a Sbírka kultur (Mgr. Vladislav Jakubů)

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz (MUDr. Radomíra Limberková)

Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI (MUDr. Hana Zákoucká)

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí (RNDr. Petr Kodym, CSc.)

Oddělení DDD (Ing. Jan Urban, Ph.D.)

Oddělení pro přípravu půd a umývárny (Ing. Dagmar Štětinová)

Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí (MVDr. Zuzana Ileninová, Ph.D.)

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (MUDr. D.Jírová, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Ing. K.Vrbík)

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU (Ing. D.Winklerová)

Oddělení alternativních toxikologických metod (RNDr. K.Kejlová, Ph.D.)

Oddělení toxikogenomiky (Doc.RNDr. P.Souček, Ph.D.)

Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat (RNDr. H.Bendová, Ph.D.)


Úsek náměstka pro ekonomickou činnost
   • Sekretariát
   • Ekonomický odbor
   • Firemní školka
  Úsek náměstka pro provozně-technickou činnost
   • Sekretariát
   • Odbor provozně-technický

   

  Nahoru