Home » Centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centra


Ředitel

Kancelář ředitele

Sekretariát ředitele

Národní antibiotický program

Středisko pro kvalitu a autorizaci

Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce
   Expertní pracovní skupina Národní imunizační komise
   Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
  

Oddělení biostatistiky (RNDr. M. Malý, CSc.)

Středisko vědeckých informací (Mgr. J. Veselá)

Oddělení právních služeb a veřejných zakázek (Mgr. T. Pechanová)

Zaměstnanecký odbor (p. H. Obdržálková)

Odbor ICT (Jiří Haase)

Oddělení kontroly a interního auditu

 

Odborná centra

Centrum zdraví a životního prostředí (MUDr. H. Kazmarová)

Sekretariát centra

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů (RNDr. B. Kotlík)

Oddělení hygieny vody (MUDr. F. Kožíšek)

Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva (MUDr. R. Kubínová)

 

Centrum zdraví, výživy a potravin (Prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin (RNDr. I. Řehůřková, Ph.D)

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy (Prof. MVDr. J.Ruprich, CSc.)

 

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Sekretariát centra

Oddělení chemické bezpečnosti (MUDr. M. Hornychová, CSc.)

Oddělení hygieny práce (MUDr. M. Vít, Ph.D.)

Oddělení pracovního lékařství (MUDr. V. Lipšová)

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti (RNDr. J. Mráz, CSc.)

 

Centrum podpory veřejného zdraví (MUDr. Marie Nejedlá)

Sekretariát centra

Oddělení podpory zdraví (MUDr. Alena Váňová.)

Oddělení psychosociálních determinant zdraví (Mgr. Lenka Laiblová)

Oddělení hygieny dětí a mladistvých (Mgr. Simona Bernardyová)

             Národní manažer HIV/AIDS (MUDr. Anna Kubátová)

 

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (MUDr. Jana Kozáková)

Sekretariát centra

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí (MUDr. Jan Kynčl, PhD.)

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz (MUDr. Jana Kozáková)

Oddělení bakteriální rezistence na antibiotika a Sbírka kultur (Mgr. Vladislav Jakubů)

Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz (MUDr. Radomíra Limberková)

Oddělení sexuálně přenosných nemocí - STI (MUDr. Hana Zákoucká)

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí (RNDr. Petr Kodym, CSc.)

Oddělení DDD (Ing. Jan Urban, Ph.D.)

Oddělení pro přípravu půd a umývárny (Ing. Dagmar Štětinová)

Oddělení stafylokokových a alimentárních bakteriálních infekcí (MVDr. Zuzana Ileninová, Ph.D.)

 

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (MUDr. D.Jírová, CSc.)

Sekretariát centra

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků (Ing. K.Vrbík)

Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU (Ing. D.Winklerová)

Oddělení alternativních toxikologických metod (RNDr. K.Kejlová, Ph.D.)

Oddělení toxikogenomiky (Doc.RNDr. P.Souček, Ph.D.)

Oddělení biomediciny a welfare pokusných zvířat (RNDr. H.Bendová, Ph.D.)


Úsek náměstka pro ekonomickou činnost
   • Sekretariát
   • Ekonomický odbor
   • Firemní školka
  Úsek náměstka pro provozně-technickou činnost
   • Sekretariát
   • Odbor provozně-technický

   

  Nahoru