SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum epidemiologie a mikrobiologie


Vedoucí: MUDr. Barbora Macková

Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) sestává z devíti oddělení, Koordinačního pracoviště ESPT 2, Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí a Laboratoře bakteriální genetiky. V CEM pracují Národní referenční laboratoře (NRL), jejichž činnost pokrývá široké spektrum infekčních onemocnění (A - Z infekce) a mikrobiálních agens.

Laboratorní příručka pro odběr vzorků - LCEM, září 2019 Laboratorní příručka pro odběr vzorků - LCEM, srpen 2019 (851.58 KB)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Popis činnosti CEM

Činnost NRL v CEM je legislativně podložena:

CEM úzce spolupracuje s zejména v programech surveillance infekčních onemocnění (vyhláška číslo 473/2008 Sb.), při spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) - hlášení dat do ECDC (TESSy) a při vydávání měsíčníku Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1804-8668).

NRL CEM se podílí na řešení tuzemských výzkumných projektů, spolupracují na řešení zahraničních projektů. Výsledkem řešení výzkumných projektů je rozsáhlá publikační činnost.

NRL CEM jsou od roku 2001 akreditovány Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako Zkušební laboratoř (č.subjektu 1206.4) podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a od roku 2005 i jako Zdravotnická laboratoř (č.subjektu 8002) podle ČSN EN ISO 15189.

Koordinační pracoviště ESPT 2 organizuje Externí hodnocení kvality (EHK) pro mikrobiologické laboratoře České republiky (i zahraniční).

 

 

 

Vyhledávací formulář pro:

Při zatržení checkboxu "Hledání v nadpisu článku" vám systém nalezne odkaz na osobní stránku pracovníka, která obsahuje jeho kontaktní informace.
Pro vyhledávání jiných informací použijte standardní vyhledávací formulář.

 

 

 Poslední revize textu dne 14.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru