SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství


 

vedoucí: MUDr. Vladimíra Lipšová

kontakt : 26708 2657, e-mail: chppl@szu_cz

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) sestává ze čtyř oddělení. V jejich rámci pracuje 8 Národních referenčních pracovišť. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (Centrum HPPL) se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví. Zajišťuje plnění úkolů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v oblasti ochrany zdraví při práci pro státní správu (ministerstva, krajské hygienické stanice), zdravotní ústavy, podnikatelské subjekty a další zájemce. Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství patří od roku 1975 do celosvětové sítě WHO spolupracujících center pro pracovního lékařství (GOHNET).


Výzkumná činnost MC900431506.PNG

 

 

 

 

 

 

 


 

Nahoru