Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hygiena životního prostředí

Materiály a podklady ze seminářů s problematikou hygieny životního prostředí.


Humánní biomonitoring

Dne 23. listopadu 2011 se konal na SZÚ konzultační den s názvem „Humánní biomonitoring – současný stav a perspektivy“, který byl zaměřen na význam biomonitoringu a jeho začlenění do hodnocení expozice a rizika, jeho současný stav u nás a na jeho rozvoj ve světě v rámci projektů EU.


 

Zdraví a životní prostředí

Přednášky z celostátních konferencí  Zdraví a životní prostředí, pořádaných Ústředím systému monitorování SZÚ


 

Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Materiály a podklady ze seminářů s problematikou hygieny životního prostředí.


 

Hygiena vody


 

Hygiena ovzduší - semináře a kursy

Semináře a konzultační dny pořádané odbornou skupinou hygieny ovzduší (od roku 2005), Hygienou životního prostředí (od roku 2009) a Centrem zdraví a životního prostředí (od roku 2011). Dokumenty ve formátu *.pdf.


 

Nahoru