SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hygiena životního prostředí


Azbest - 2022 - lomy, školy, metodiky

Prezentace ze semináře 14. 9. 2022


 

Odpady a půda


 

Humánní biomonitoring

Dne 23. listopadu 2011 se konal na SZÚ konzultační den s názvem „Humánní biomonitoring – současný stav a perspektivy“, který byl zaměřen na význam biomonitoringu a jeho začlenění do hodnocení expozice a rizika, jeho současný stav u nás a na jeho rozvoj ve světě v rámci projektů EU.


 

Zdraví a životní prostředí

Přednášky z celostátních konferencí  Zdraví a životní prostředí, pořádaných Ústředím systému monitorování SZÚ


 

Aktuální otázky hygieny životního prostředí

Materiály a podklady ze seminářů s problematikou hygieny životního prostředí.


 

Hygiena vody


 

Hygiena ovzduší - semináře a kursy

Semináře a konzultační dny pořádané odbornou skupinou hygieny ovzduší (od roku 2005), Hygienou životního prostředí (od roku 2009) a Centrem zdraví a životního prostředí (od roku 2011). Dokumenty ve formátu *.pdf.


 

Nahoru