SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Akce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Akce

Determinační kurzy. Determinační kurzy zaměřené na určování řas a sinic pořádáme každoročně ve spolupráci s Českou algologickou společností (ČAS). Příští kurz proběhne 6. - 9. 6. 2022 v České Skalici (Hotel Rozkoš). Další informace naleznete na internetových stránkách ČAS nebo můžete kontaktovat Mgr. Petra Pumanna (e-mail: petr.pumann@szu_cz, tel.: 267082220).
pozvánka pozvánka (283,01 KB)  a přihláška přihláška (39,00 KB)

Senzorická analýza vody. SZÚ ve spolupráci s ENGLOBER s.r.o., připravuje od roku 2006 cyklus jednodenních školení zaměřených na senzorickou analýzu vody. Termíny jsou vypsány vždy po nashromáždění dostatečného počtu zájemců. Kontaktní osoba: Ing. Lenka Mayerová, Ph.D. (tel.: 267082514; e-mail: lenka.mayerova@szu_cz).
V případě vetšího počtu zájemců z jedné organizace je možné se domluvit na pořádání semináře ve Vašich prostorách.


Zachraňme studánky - průběžná akce ČSOP


Materiály z proběhlých akcí

Jak zpracovávat a auditovat posouzení rizik u zásobování pitnou vodou

Přednášky z konzultačního dne, který se konal 20. 3. 2018 ve Státním zdravotním ústavu v Praze a 27. 3. 2018 na Vysokém učení technickém v Brně.


 

Koupání v povrchových vodách & Moderní pohled na zajištění mikrobiologické nezávadnosti pitné vody

Prezentace ze semináře, který proběhl 17. 5. 2016 ve Státní zdravotním ústavu v Praze.


 

Konzultační den SZÚ - Nová legislativa koupacích vod

Přednášky a odpovědi na dotazy z konzultačního dne, který se konal ve Státním zdravotním ústavu 12.1.2012.


 

Seminář ke 150. výročí narození prof. Gustava Kabrhela, zakladatele moderní české hygieny

Program, přednášky a několik fotografií ze semináře, který se konal 23.listopadu 2007 v Chrudimi.


 

Vyhodnocení programů zkoušení způsobilosti v oblasti orientační senzorické analýzy a odběrů pitné a koupací vody

Program a přednášky ze semináře, který se konal 20.června 2007 ve Státním zdravotním ústavu v Praze


 

Hodnocení rozborů vody

Program a přednášky z konzultačního dne, který se konal 3.května 2007 a 7.června 2007 ve Státním zdravotním ústavu v Praze.


 

Aktuální problematika dezinfekce vody

Program a přednášky z konzultačního dne SZÚ, který se konal 20. června 2006


 

Seminář "Problematika prvoků rodu Cryptosporidium a Giardia ve vodě"

Státní zdravotní ústav, Praha, 26.11.2004


 

 

 

Nahoru