SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti - ESPT
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti - ESPT

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti (Expertní skupina proficiency testing, ESPT) byla vytvořena jako společné pracoviště, které zajišťuje organizování programů zkoušení způsobilosti laboratoří (PZZ) v oblasti biologických, mikrobiologických a chemických analýz vod, odběrů vzorků vod a chemických a fyzikálních analýz venkovního, vnitřního a pracovního ovzduší. ESPT je od roku 2002 na tuto činnost akreditována ČIA jako organizátor programů zkoušení způsobilosti č. 7001.  


Laboratoře, které mají zájem účastnit se vybraných programů, případně dostávat pravidelné informace o pořádaných PZZ, mohou vyplnit předběžnou přihlášku. Noví zájemci jsou tímto zařazeni do naší databáze pod specifickým číselným kódem, který je neveřejný a známý pouze pracovníkům ESPT a danému účastníkovi. Pod tímto kódem jsou např. prezentovány výsledky v závěrečné zprávě.

Závazná přihláška – objednávka je společně s dalšími informacemi k danému kolu PT (proficiency testing, zkoušení způsobilosti) zasílána všem zájemcům. Předání vzorků probíhá osobně na výdejním místě (zpravidla SZÚ Praha). Účastník obdrží zároveň se vzorky Pokyny ke zpracování vzorku, Formulář na zápis výsledků (včetně rozšířené nejistoty a použité metody), případně další informace potřebné k provedení zkoušek. Do předem stanoveného termínu zasílá účastník výsledky zkoušek. Vyhodnocení výsledků se provádí dle ČSN ISO 5725 a úspěšnost laboratoří se hodnotí pomocí z-skóre.

Obdobný postup je u programů zaměřených na odběry vzorků, kdy účastník předvede před organizátorem vybraný odběr vzorku (případně stanoví požadované ukazatele na místě odběru). Hodnocení účastníků je provedeno na základě provedení odběru (technika a zručnost) a hodnot ukazatelů stanovovaných na místě.

Na závěr obdrží každý účastník Zprávu, ve které jsou uvedena hodnotící kritéria pro jednotlivé ukazatele, a Osvědčení o účasti v PZZ. V příloze Osvědčení jsou uvedeny ukazatele, které laboratoř úspěšně stanovila.

Bližší informace o pořádaných PZZ jsou uvedeny na stránkách pracovišť pro oblast analýz vod a ovzdusí.

Stížnosti a námitky k proběhlému PT (organizaci, průběhu nebo vyhodnocení) mohou účastníci podávat k jednotlivým koordinátorům PT dle Reklamačního řádu (1,15 MB).

S připomínkami, podněty k zlepšení či jakýmikoli dalšími dotazy se neváhejte obrátit na příslušné koordinátory PT.

Osvědčení ČIA a seznam akreditovaných zkoušek.

 k2.jpgk3.jpgk4.jpgk5.jpg

Nahoru