SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody

Evidenční číslo: TL0300025

Doba řešení: 7/2020 - 12/2023

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Éta

Partněři: 

Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí (Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.)

Státní zdravotní ústav (MUDr. František Kožíšek, CSc.)

Idealab, s.r.o. (PhDr. Radek Váňa, Ph.D.)

Asociace pro vodu ČR z.s. (Mgr. Jiří Paul, MBA.)

Představení projektu:

Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat. Bude provedena analýze poptávky po balené vodě a preferencí vůči vodě kohoutkové. Preference a postoje spotřebitelů budou zjištěny s pomocí několika vln reprezentativních dotazníkových šetření, které budou zahrnovat randomizované intervence. Budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody (návrh novely 98/83/ES), která budou začleněna do přípravy strategie nelegislativní povahy. Dalším cílem je zlepšit senzorické vlastnosti pitné vody vytvořením metodických nástrojů pro provozovatele vodovodů a laboratoře.

Nahoru