SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Otázky a odpovědi; FAQ » Minimální teplota teplé vody
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Minimální teplota teplé vody

Otázka: Bydlím na vesnici v panelovém domě, který je ve vlastnictví obce. Teplá voda je dodávána centrálně. Mám však problém, protože voda je neustále vlažná (kolem 42 °C). Můj dotaz zní: existuje zákon či vyhláška, ve které je stanovena minimální teplota teplé vody? Pokud ano, kolik. (březen 2004 - akualizováno únor 2016)


Odpověď: Dle ČSN 060320: září 2006 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování je v části 5 uvedeno, že: zařízení pro ohřívání užitkové vody má být navrženo a vybaveno tak, aby teplota teplé vody v místě odběru (na výtoku u uživatele v objektech) dosahovala teplotu 50 °C až 55 °C, výjimečně 45 až 60 °C. Technické normy však nejsou závazné.
Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, má ukazatel "teplota" limit 55 °C, ale typ limitu jen DH (doporučená hodnota). K ukazateli teplota se vztahuje následující poznámka: Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody. A dále: Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody (s výjimkou cíleného epidemiologického šetření) se provádí po odpuštění vody po dobu 1 minuty.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody..., ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb., v § 4" Pravidla pro dodávku teplé vody" odst. /1/ uvádí, že tato voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku pro spotřebitele teplotu 45 - 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. Odstavec /2/ pak uvádí, že dodávka podle odst. /1/ je uskutečňována nejméně v době od 6,00-22,00 hod.

Nahoru