SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Pracovníci a služby » Nabídka služeb
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nabídka služeb


V oblasti hygieny vody nabízíme následující služby:

  • Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ze studny 
   • odběr vzorku: v případě potřeby (úřední účel) můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
   • rozsah vyšetření: od základních fyzikálně-chemických a mikrobiologických zkoušek až po úplný rozbor podle potřeby a přání zákazníka
   • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
   • kontaktní osoby – RNDr. Jaroslav Šašek nebo RNDr. Dana Baudišová, tel.: 267082465 nebo 267082235
  • Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti pitné vody z veřejného vodovodu
   • odběr vzorku: v případě potřeby (úřední účel) můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
   • rozsah vyšetření: podle potřeby a přání zákazníka – od jednoho vybraného ukazatele po úplný rozbor (vhodný rozsah se stanoví po konzultaci se zákazníkem)
   • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
   • kontaktní osoby – Ing. Lenka Bendakovská, tel. 267082514 nebo Ing. Filip Kotal, tel. 267082272
  • Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti balených vod (pitných, pramenitých, kojeneckých, minerálních)
   • rozsah vyšetření: podle potřeby a přání zákazníka – od jednoho vybraného ukazatele po úplný rozbor (vhodný rozsah se stanoví po konzultaci se zákazníkem)
   • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
   • kontaktní osoby – Ing. Filip Kotal, tel. 267082272 nebo Ing. Lenka Bendakovská, tel. 267082514
  • Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti vody v přírodních a umělých koupalištích a saunách
   • odběr, fyzikálně-chemické zkoušky, mikrobiologické a biologické vyšetření podle platné legislativy
   • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
   • kontaktní osoby – Mgr. Petr Pumann, tel.: 267082220 nebo RNDr. Jaroslav Šašek, tel.: 267082465
  • Vyšetření jakosti a zdravotní nezávadnosti teplé vody
   • odběr vzorku: v případě potřeby můžeme sami provést akreditovaný odběr vzorku
   • rozsah vyšetření: podle platných předpisů nebo individuálního přání zákazníka
   • hodnocení: na přání zákazníka můžeme vyhotovit odborný písemný posudek hodnotící výsledky a jejich zdravotní riziko
   • kontaktní osoby – RNDr. Jaroslav Šašek nebo RNDr. Dana Baudišová, tel.: 267082465 nebo 267082235
  • Stanovení parazitických prvoků Cryptosporidium sp. a Giardia sp. ve vodě (pitné, povrchové, podzemní...)
   • kontaktní osoba – Mgr. Petr Pumann, tel.: 267082220
  • Vyšetření zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou; testování zařízení na úpravu pitné vody v místě spotřeby
   • výluhové a funkční zkoušky, fyzikálně chemické zkoušky, mikrobiologické vyšetření hodnocení výsledků a posudek podle platných předpisů (slouží jako doklad o splnění povinnosti podle § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Výrobce nebo dovozce výrobku přicházejícího do přímého styku s vodou je povinen před jeho uvedením na trh zajistit u držitele osvědčení o akreditaci… způsobem upraveným prováděcím právním předpisem ověření, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné nebo teplé vody; o ověření je povinen mít záznam.)
   • kontaktní osoby – Ing. Lenka Bendakovská, tel. 267082514, Ing. Filip Kotal, tel. 267082272 nebo tel.: 267082374 nebo MUDr. František Kožíšek, tel.: 267082302
   • podklady, které je nutno dodat
  • Testování účinnosti dezinfekčních a algicidních prostředků určených do pitné nebo koupací vody
   • fyzikálně chemické zkoušky, mikrobiologické vyšetření, stanovení inhibice růstu na sladkovodní řase Scenedesmus subspicatus, hodnocení výsledků; vše podle platných předpisů
   • kontaktní osoby – Ing. Lenka Bendakovská, tel. 267082514 nebo Ing. Filip Kotal, tel. 267082272, RNDr. Jaroslav Šašek, tel.: 267082465, Mgr. Petr Pumann, tel.: 267082220
   • podklady, které je nutno dodat
  • Hodnocení zdravotních rizik pitné vody vyplývající z nedodržení hygienického limitu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
   • podklad pro výjimky na užití vody a určení mírnějšího hygienického limitu
   • kontaktní osoby – MUDr. Hana Jeligová, tel. 267082316, nebo MUDr. František Kožíšek, tel.: 267082302
   • K žádosti o vypracování hodnocení zdravotních rizik z pitné vody je potřeba poskytnout tyto podklady:
    • popis vodovodu, tj. informace o systému zásobování - zdroj, akumulace, úprava vody, způsob dezinfekce, síť, množství vyrobené vody za rok (či den)
    • počet zásobovaných obyvatel a případné zásobování veřejných objektů (např. školky a školy, ústavy soc. péče, restaurace, výrobny potravin ad.),
    • rozbory vody za poslední tři roky (pokud jsou k dispozici),
    • vyjádření, jak bude situace řešena.
  • Vypracování expertních stanovisek, vyjádření a posudků v oblasti hygieny vody (kromě výše uvedených)
   • kontaktní osoby – MUDr. František Kožíšek, tel.: 267082302, nebo Mgr. Petr Pumann, tel.: 267082220.

  Informace o cenách můžete zjistit u kontaktních osob.

  E-mailové adresy jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@szu_cz

  Nahoru