SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Pracovníci a služby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracovníci a služby


Národní referenční centrum (NRC) pro pitnou vodu

  • Soustavně sleduje a vyhodnocuje nové poznatky z oboru hygieny vody (vody pitné, balené, užitkové a rekreační); formuluje a odborně zdůvodňuje nové požadavky na zdravotní nezávadnost těchto vod, včetně legislativních návrhů.
  • Zkoumá a hodnotí zdravotní riziko plynoucí z expozice mikrobiologickým agens a chemickým látkám ve vodě, se zaměřením zvláště na nové kontaminanty, ale i významné biogenní prvky. V rámci "Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí" monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jakost pitných vod a související indikátory poškození zdraví.
  • Podílí se na tvorbě, zavádění a aplikaci nových analytických postupů a odběrových metod pro chemickou, mikrobiologickou a biologickou analýzu vody. Zajišťuje porovnávací mezilaboratorní zkoušky a pomáhá při zavádění systémů řízení jakosti hydroanalytických laboratoří.
  • Testuje a posuzuje zdravotní nezávadnost nových technologií, materiálů a chemikálií určených pro úpravu, uchování a dopravu pitné vody. Formuluje zdravotní požadavky na kvalitu těchto materiálů a připravuje metodiky pro jejich testování a posuzování.
  • Poskytuje konzultační služby a metodicky vede pracovníky hygienické služby v oboru hygieny vody.
  • Organizuje vzdělávací akce (semináře, konzultační dny).

Akreditovaná pracoviště

Laboratoře NRC pro pitnou vodu (laboratoř vody) jsou součástí Centra laboratorních činností, které je držitelem osvědčení o akreditaci ČIA.

Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti je držitelem Osvědčení o akreditaci ČIA jako organizátor programů zkoušení způsobilosti

Nahoru