Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Odborné skupiny a národní referenční laboratoře


 

 

 

 

Odborná skupina hygieny ovzduší


 

Odborná skupina pro sledování zdravotního stavu

Hlavním úkolem skupiny je sledování a analýza zdravotního stavu obyvatelstva ČR a jeho determinant.


 

Odborná skupina hygieny půdy a odpadů a Národní referenční laboratoř hygieny půdy a odpadů

Odborná skupina se zabývá jako jediné pracoviště v ČR komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady, hodnocením zdravotních rizik při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů   včetně   vypracování odborných stanovisek a posudků. Dále provádí monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k prostředí a možné zátěži populace škodlivými látkami z kontaminované půdy. V ypracovává technické podklady pro metodické pokyny a doporučení v ochraně zdraví v oblasti nakládání s odpady včetně laboratorních metodik, výzkumu a vývoje.


 

 

 

 

 

 

 

Nahoru