Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Projekty

Pracovníci NRC pro pitnou vodu se podílejí na řešení národních i mezinárodních projektů.


 

TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water)

Doba řešení: 2006 - 2010. TECHNEAU (Technology Enabled Universal Access to Safe Water – Technologie umožňující všeobecný přístup k bezpečné vodě) je integrovaný výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu (kontrakt č. 018320 GOCE). Jedná se – co do rozsahu i rozpočtu – o dosud největší evropský projekt zaměřený na vodárenství. Pod vedením holandské KIWA Water Research se na jeho řešení   podílí téměř 40 evropských i mimoevropských subjektů – výzkumných ústavů, univerzit, ale i soukromých firem vyvíjejících technologie pro vodárenství.


 

WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water)

Doba řešení: 2002 - 2005. Mezinárodní projekt 5. rámcového programu WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water) byl financován Evropskou komisí.


 

 

Nahoru