SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Podmínky úspěšné transpozice a implementace...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Podmínky úspěšné transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České republice

Evidenční číslo: TD03000155Omega.jpg

Doba řešení: 2016 - 2017

logo_white_red.jpgZadavatel: Technologická agentura ČR, program Omega

Partneři:
Státní zdravotní ústav (MUDr. Kožíšek)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. (RNDr. Baudišová)

Představení projektu: Obecným cílem projektu je podpořit úspěšné zavedení rizikové analýzy do výroby a distribuce pitné vody v ČR a tím zvýšit bezpečnost zásobování pitnou vodou. V současné době je riziková analýza nejlepším nástrojem k zajištění bezpečnosti zásobování a jako taková je již přes 10 let intenzivně propagována WHO a v poslední době také Evropskou komisí – v říjnu 2015 byla vydána novela směrnice 98/83/ES, která již rizikovou analýzu (tzv. posouzení rizik), obsahuje.

Konkrétními cíli projektu do konce roku 2017 jsou

a) zmapovat současný způsob hodnocení rizik a s tím související připravenost českých výrobců pitné vody přijmout a začlenit nový požadavek rizikové analýzy do praxe, včetně jejich požadavků a potřeb,

b) připravit návrh optimálního začlenění tohoto nového nástroje do české legislativy.

Výsledky projektu:

Připravenost českého vodárenství k přijetí rizikové analýzy a podmínky úspěšného přijetí Připravenost českého vodárenství k přijetí rizikové analýzy a podmínky úspěšného přijetí (617,21 KB)

Baudišová D. Metody mikrobiologického rozboru vody (příručka pro hydroanalytické laboratoře). Výzkum pro praxi, sešit 65. Vydal výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha 2017. 124 str., ISBN 978-80-87402-61-0. 124 str. (na stránkách VÚV T.G.M.)

Blok přenášek na konferenci Pitná voda 2016, Tábor

Blok přenášek na konferenci Vodárenská biologie 2017, Praha

Nahoru