SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Otázky a odpovědi; FAQ » Teplá užitková voda
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Teplá užitková voda

Otázka: Je TUV (teplá užitková voda) pitná nebo ne? Bydlím ve městě v panelovém domě.


Odpověď: I když podle zákona je Vaše teplá (užitková) voda vyráběná z vody pitné, za pitnou vodu se nepovažuje. A to i když by měla být v takové kvalitě, která žádný zdravotní problém nevyvolá. Důvodem tohoto postoje je skutečnost, že

  • se k úpravě teplé vody mohou použít některé látky, které nepovažujeme v pitné vody (při dlouhodobém příjmu) za příliš žádoucí,
  • vlivem zvýšené teploty může v teplé vodě docházet k většímu pomnožování některých (všudypřítomných) bakterií, které sice nejsou zdravotně závadné, ale svým metabolismem mohou nepříznivě ovlivnit chuť či pach vody.
    Proto také ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění se rozlišují požadavky na pitnou vodu a teplou vodu (termín "teplá voda" se nyní používá v zákoně o ochraně veřejného zdraví namísto dřívějšího obvyklého termínu "teplá užitková voda").
  • Nahoru