SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Historie hygieny vody na SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Historie hygieny vody na SZÚ

Hygiena vody SZÚ v šedesátých letechOdborná skupina hygieny vody SZÚ byla formálně ustavena v r. 1933. Formální proto, že již několik let předtím se vybraní pracovníci tehdejšího Oddělení pro bakteriologickou a sérologickou diagnostiku problematikou vody zabývali v rámci laboratoře planktonologie a hydrologie a vznik samostatné hydrobiologické laboratoře nepřinesl v jejich práci nějakou dramatickou změnu. Nicméně jedná se o určitý mezník, který nám při různých výročích umožňuje ohlédnout se a ocenit práci našich předchůdců, protože „kdo nemá minulost, nemá ani budoucnost“. Proto chceme sobě i vám připomenout zajímavé události a osobnosti naší hygienické historie i současnosti a to prostřednictvím článků, posterů i různých jiných akcí.

 Odešel doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc. Zemřel RNDr. Bořivoj Havlík, DrSc. 
(nekrolog uveřejněný v časopise Hygiena 2019/3)

 Odešel doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc. Odešel doc. RNDr. Jiří Popovský, CSc. (203,60 KB)

Zemřel RNDr. Jiří Chalupa, DrSc. Zemřel RNDr. Jiří Chalupa, DrSc. (199,90 KB)
(nekrolog)

purkyne.pdf RNDr. Emanuel Purkyně - první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu (514,36 KB)
(zajímavý životní osud rytíře a pravnuka Jana Evangelisty Purkyně - verze 2 - 26.10.2010)

Hygieně vody SZÚ je 75 let (první vzpomínka – biologická) Hygieně vody SZÚ je 75 let (první vzpomínka – biologická) (279,61 KB)
(poster prezentovaný na konferenci Vodárenská biologie, Praha, leden  2008)

Hygieně vody SZÚ je 75 let (druhá vzpomínka – chemická) Hygieně vody SZÚ je 75 let (druhá vzpomínka – chemická) (419,10 KB)
(poster prezentovaný na konferenci Pitná voda, Tábor, červen 2008)

 Hygieně vody SZÚ bylo 75 let (třetí vzpomínka – hygienická) Hygieně vody SZÚ bylo 75 let (třetí vzpomínka – hygienická) (373,11 KB)
(poster prezentovaný na konferenci Zdraví a životní prostředí, Milovy, září 2008)

Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její historie v České republice  Biologická (biogenní) hodnota pitné vody a její historie v České republice (219,05 KB)

 

Vybrané starší odborné publikace pracovníků skupiny hygieny vody

Josef Gabriel (1950): Pro zdravou vodu na vesnici. Český zemědělec 6(8): 62 Josef Gabriel (1950): Pro zdravou vodu na vesnici. Český zemědělec 6(8): 62 (253,81 KB)

Josef Gabriel (1939): Jaká má býti pitná voda a jak zjišťujeme její nezávadnost. Nástin přednášky. Dům zemědělské osvěty. 8 stran. Josef Gabriel (1939): Jaká má býti pitná voda a jak zjišťujeme její nezávadnost. Nástin přednášky. Dům zemědělské osvěty. 8 stran (2,52 MB)

Seznam publikací z let 1954 - 1959 Seznam publikací z let 1954 - 1959 (604,63 KB)

Nahoru