Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Využití metod dálkového průzkumu Země pro...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Evidenční číslo: TJ02000091

Doba řešení: 3/2019 - 2/2021

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Zéta

Partněři: 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. (Ing. Václava Maťašovská)

Státní zdravotní ústav (Mgr. Filip Kothan)

Představení projektu: Cílem projektu je pomocí kombinace dat z dálkového průzkumu Země a pozemního šetření (měření provedená v rámci řešení projektu a data z existujícího sledování koupacích vod), za využití relevantních metod a nástrojů, identifikovat rozsah a intenzitu znečistění (především masového rozvoje řas a sinic) vodních ploch využívaných pro koupaní. Výsledky tohoto projektu budou shrnuty do webové mapové aplikace, Atlasu koupacích míst a dalších odborných publikací a představeny na různých odborných akcích.

Nahoru