SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Využití metod dálkového průzkumu Země pro...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Využití metod dálkového průzkumu Země pro monitoring stavu a kvality koupacích míst v České republice

Evidenční číslo: TJ02000091

Doba řešení: 2019 - 2020

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program Zéta

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. (Ing. Maťašovská)

Státní zdravotní ústav (Mgr. Kothan)

Představení projektu: Cílem projektu je pomocí kombinace dat z dálkového průzkumu Země a pozemního šetření (měření provedená v rámci řešení projektu a data z existujícího sledování koupacích vod), za využití relevantních metod a nástrojů, identifikovat rozsah a intenzitu znečistění (především masového rozvoje řas a sinic) vodních ploch využívaných pro koupaní. Výsledky tohoto projektu budou shrnuty do webové mapové aplikace, Atlasu koupacích míst a dalších odborných publikací a představeny na různých odborných akcích.

Nahoru