SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Využití metod molekulární biologie k...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Využití metod molekulární biologie k identifikaci zdrojů znečištění v koupacích vodách

Evidenční číslo: TJ04000132

Doba řešení: 5/2020 - 4/2022

Zadavatel: Technologická agentura ČR, program ZÉTA

Příjemce projektu (řešitel): 

Státní zdravotní ústav (RNDr. Šárka Bobková, Ph.D.)

Představení projektu:

Cílem projektu je zavést do laboratoře hygieny vody molekulárně biologické postupy (qPCR), které budou poté využity jako metody doplňkové pro rychlou informaci ohledně kvality koupacích, případně i pitných vod. Druhým cílem je využít zavedené metody k určení zdroje fekálního znečištění v koupacích vodách, tedy zda je znečištění humánního, živočišného nebo rostlinného původu. Toto odlišení zdroje fekálního znečištění je důležité pro správnou interpretaci výsledků týkajících se kvality koupacích vod a tedy zhodnocení zda je daná lokalita vhodná či nevhodná ke koupání.

Výstupem projektu by měla být akreditovaná metodika (qPCR) a metodické doporučení určené jako doplňkový postup při vyhodnocování vhodnosti určité lokality ke koupání.     

Nahoru