SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzkum a vývoj procesu „umělé karbonatace“ pro hodnocení trvanlivosti a ekologické bezpečnosti stavebních materiálů v provozní praxi

Epsilon.jpgDoba řešení: 01/2015 – 12/2018

Evidenční číslo: TH01031196

logo_white_red.jpgZadavatel: Technologická agentura ČR, program EPSILON

Partneři (řešitelé):

  • Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. (Ing.Š. Klimešová)
  • Státní zdravotní ústav Praha (MUDr. F. Kožíšek, CSc.)

Představení projektu: Hlavním cílem projektu je komplexní řešení problematiky poznání vlastností a využití materiálů typu by-passových odprašků vyváděných z cementářských procesů a jejich využití v hydraulických stavebních hmotách hodnocených metodou „umělé karbonatace“ pro bezpečné používání ve stavebních aplikacích.

Celkový objem by-passových odprašků v cementářském průmyslu ČR je cca 6% z celkové výroby slínku v ČR ročně v objemu cca 3 mil. t, tj. cca 180 kt materiálu, který v současné době končí na skládkách nebezpečného odpadu. Tento druh odpadu se objevil před asi 2 roky, kdy byla nová bypassová technologie zavedena do výroby. Existence tohoto odpadu představuje environmentální problém, přestože při správném využití své hydraulické aktivity by odpad našel vhodné použití.

Projekt je v základě zaměřen na:

  • řešení využitelnosti by-passových odprašků jako stávajícího „odpadu“ do speciálních stavebních aplikací, čímž dojde k materiálovému využití a zhodnocení hmoty, se kterou se dosud nakládá jako s nebezpečným odpadem,
  • zpřesnění a ověření metodiky procesu „umělé karbonatace“ pro ověření možnosti blokování migrace vybraných prvků (zejména kovů) ze základní matrice tímto procesem pro použití materiálů obsahujících by-passové odprašky ve styku s pitnou vodou např. v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dosavadní praxe v cementárnách ukazuje nezbytnou potřebu řešení a využití nově vznikajícího odpadu.

Pro stavební hmoty na bázi by-passových odprašků budou mimo jiné odzkoušeny aplikace pro prostředí možného kontaktu s pitnou vodou a to v návaznosti na zjištění absolutního obsahu těžkých kovů a jejich vyluhovatelnosti a vzájemné korelace těchto údajů. Sledovány budou i další relevantní polutanty a v souladu se současným trendem také biostabilita materiálu (podpora mikrobiálního růstu na povrchu materiálu ve styku s vodou).

Cílem a výstupem projektu je zjištění konečných fyzikálně mechanických vlastnosti nového materiálu a jeho vlivů na životní prostředí (ekologické hledisko) a navržení takové receptury, aby bylo využíváno maximální možné množství druhotných surovin pro úsporu primárních surovin a stavebních materiálů s předpokladem dodržení ekologických i hygienických parametrů.

Nahoru