SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Odborné skupiny a národní referenční laboratoře » Oddělení hygieny vody a Národní referenční... » Projekty » WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water)

Mezinárodní projekt 5. rámcového programu WEKNOW (Web-based European Knowledge Network on Water) byl financován Evropskou komisí a probíhal v letech 2002 až 2005. Na organizaci projektu se podíleli zástupci sedmi pracovišť:

  • Kiwa Water Research (Nizozemí) –koordinátor,
  • Environmental Institute (Slovensko),
  • Anjou Recherche (nyní VEOLIA Environment) (Francie),
  • Státní zdravotní ústav (ČR),
  • National Public Health Institute (Finsko),
  • Water Research Centre (UK),
  • DVGW-Technologie Zentrum Wasser (Německo).

Úkolem Státní zdravotní ústav (SZÚ) bylo koordinovat organizaci pracovní skupiny expertů zabývající se chemickou kvalitou pitné vody a spolupracovat s ostatními organizátory na dalších částech projektu.

 

Hlavním cílem projektu bylo: koordinace výzkumu v oblasti pitné vody (vytvořením přístupných databází expertů a projektů, které obsahovaly informace o současném stavu výzkumu v oblasti vody), výměna odborných znalostí, šíření informací z probíhajícího nebo právě ukončeného výzkumu mezi vodárenskou veřejnost a další zájemce, interpretace a implementace Evropské směrnice 98/83/EC pro pitnou vodu ve stávajících a budoucích členských státech EU, společná práce na standardizaci a harmonizaci vzorkovacích metod, analytických technik atd.

V rámci projektu byly vytvořeny tři pracovní skupiny expertů zaměřené na chemickou jakost pitné vody (1), mikrobiologickou jakost pitné vody (2) a odběry a monitoring (3). Každá skupina měla jednou ročně na pracovním setkání, jehož výstupem byly tzv. Zprávy (Reports), ve kterých byl popsán současný stav problematiky, kterou se daná skupina zabývala.

Protože hlavním nástrojem projektu byl „networking“, k sedmi koordinačním pracovištím se postupně volně připojilo téměř 400 dalších institucí, firem i jednotlivců z Evropy, ale i Evropě geograficky přiléhajících zemí (Izrael).

V rámci projektu byl vydáván zpravodaj, byly uspořádány školící kurzy pro odborníky ze střední a východní Evropy a dvě mezinárodní konference (Kuopio 2003 a Bratislava 2005).

Nahoru