Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum podpory veřejného zdraví

 


vedoucí: MUDr.Marie Nejedlá

 

kontakt : 26708 2693, e-mail: marie.nejedla@szu_cz

Sekretariát: CPVZ@szu_cz

Centrum podpory veřejného zdraví (CPVZ) sestává ze tří oddělení.  V jejich rámci pracuje Národní referenční centrum programů zdraví a prevence nemocí .    Priority prevence, podpory a ochrany zdraví dle Ministerstva zdravotnictví:

  1. Dostatečná pohybová aktivita populace.
  2. Správná výživa a stravovací návyky populace.
  3. Zvládání stresu a duševní zdraví.
  4. Zdravotně rizikové chování (konzumace tabáku, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog, chování vedoucí k úrazům, rizikové sexuální chování a z toho plynoucí výskyt infekčních onemocnění - zvláště HIV/AIDS, virových hepatitid a sexuálně přenosných nemocí).
  5. Vzdělávní a programy podpory zdraví zaměřné na determinanty a rizikové faktory zdraví, a také na podporu screeningových programů.
  6. Infekční onemocnění, a to nové a znovu se objevující infekce, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, antimikrobiální rezistence a vakcinační programy.
  7. Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí.
  8. Snižování nerovností ve zdraví.
  9. Screeningové programy, jejich sledování a vyhodnocování jejich efektivity.
  10. Identifikace možností pro případné plánování nových screeningových programů a jejich realizace.

Podpora veřejného zdraví je, dle novely zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, definována jako: Souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám posilovat a zlepšovat své zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.

 

Centre for Public Health Promotion -EN

 

Materiály ke staženíMC900431506.PNG

 

Napsali o nás MC900431506.PNG

Nahoru