Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti


 

vedoucíMUDr. Dagmar Jírová, CSc.

kontakt : 26708 2579, e-mail: ctzb@szu_cz

Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (CTZB) se skládá z pěti  oddělení.  V jejich rámci pracuje devět národních referenčních center, pracovišt a laboratoří. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti (Centrum CTZB) se zabývá studiem odhalování mechanismů chemické karcinogeneze a tumorigeneze tam, kde se předpokládá vliv pracovního a životního prostředí, skrínink genetické disposice, využití metod genomiky a proteomiky pro preventivní a diagnostická opatření vedoucí k širšímu využití toxikogenomiky ve veřejném zdraví, zejména v oblasti prevence a prognózy nádorových onemocnění, hodnocením bezpečného používání doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu a dalších druhů potravin, hodnocením biologické i chemické bezpečnosti kosmetických přípravků, výrobků a materiálu určených pro styk s potravinam, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do tří let, chemickou bezpečnosti stavebních materiálů a vnitřního prostředí pobytových místností některých staveb. Slouží pro SZÚ i další subjekty jako referenční akreditované uživatelské a chovné zařízení pokusných zvířat jak pro konvenční chovy laboratorních zvířat, tak chovy v kvalitě SPF i pro práce v biologickém riziku kategorie III a nakládání s GMO kat.I a II.

Konkrétní úkoly vycházejí především z potřeb zřizovatele SZÚ, tj. Ministerstva zdravotnictví (MZ), a ze Statutu SZÚ. Rámcově jsou úkoly SZÚ formulovány též v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

 

 

 

Nahoru