Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým... » Certifikované referenční materiály (CRM)
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Certifikované referenční materiály (CRM)

Pracoviště připravuje certifikované referenční materiály (CRM) pro kontrolu kvality stanovení ukazatelů expozice vybraným průmyslovým škodlivinám ve formě lyofilizovaných močí profesionálně exponovaných osob. Všechny CRM jsou současně certifikovány též na obsah kreatininu. V případě zájmu o CRM kontaktujte Ing. Šárku Duškovou ( sarka.duskova@szu.cz ).


Nabídka CRM:

CRM 60010

je určen pro kontrolu kvality stanovení kreatininu, o-kresolu a kyseliny hippurové, které jsou biologickými indikátory expozice parám toluenu a pro stanovení fenolu, který je biologickým indikátorem expozice parám benzenu a fenolu. V nižších koncentracích pod 750 mg.l-1 moče je kyselina hippurová přirozenou složkou moče. Fenol a o-kresol jsou v moči obsaženy ve formě konjugátů (glukuronid a sulfát).

CRM 6011

je určen pro kontrolu kvality stanovení kreatininu, kyseliny butoxyoctové, která je biologickým indikátorem expozice ethylenglykolmonobutyletheru (2-butoxyethanolu) a kyseliny ethoxyoctové, která je biologickým indikátorem expozice ethylenglykolmono-ethyletheru (2-ethoxyethanolu).

 

Další podrobnosti o materiálech najdete v certifikátech vydaných Českým metrologickým institutem:

Nahoru