SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin » Charakteristika činnosti centra
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Charakteristika činnosti centra
1. Příprava podkladů pro MZ v oblasti podpory veřejného zdraví

 • pro národní a regionální zdravotní politiku
 • pro zajištění mezinárodních úkolů a aktivit
 • pro legislativní činnost
 • podkladů pro správní činnosti

2. Činnost z pověření MZ v oblasti bezpečnosti potravin a výživy

 • metodická činnost na úseku ochrany veřejného zdraví ve vztahu k výživě a potravinám
 • hodnocení zdravotních rizik
 • garance monitorovacího a výzkumného pracoviště pro hodnocení dietární expozice obyvatelstva ČR
 • odborná a technická podpora systému rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF
 • odborná a technická podpora systému WHO pro bezpečnost potravin - INFOSAN
 • vedení národních databází v souvislosti s hodnocením zdravotních rizik z dietární expozice (např. spotřeba potravin, výskyt chemických látek v potravinách, atd.)
 • zdravotní autorizace potravin nového typu (PNT)
 • zdravotní autorizace geneticky modifikovaných organizmů (GMO)
 • podpora standardizace a normotvorné činnosti v ochraně veřejného zdraví
 • referenční činnost pro problematiku listerií
 • referenční činnost pro problematiku GMO
 • referenční činnost pro problematiku mikroskopických hub a mykotoxinů
 • specializovaná zdravotní výchova obyvatelstva

3. Podíl na úkolech a strukturách EU v oblasti bezpečnosti potravin a výživy

 • zapojení do pracovních skupin EK pro oblast bezpečnosti potravin a výživy
 • odborná podpora při harmonizaci předpisů s EU v bezpečnosti potravin a výživy
 • výzkumná činnost ve spolupráci se zeměmi EU – granty a tendry

4. Vlastní činnost v oblasti odborné působnosti

 • garance projektu „Hodnocení dietární expozice“, Monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí – vzorkování, analýza, sběr, zpracování a interpretace dat
 • denní expertní a technická podpora systémů RASFF, INFOSAN, PNT, GMO
 • vědeckovýzkumná činnost v oblastech odborné působnosti – nutriční epidemiologie, hodnocení zdravotních rizik, tvorba nových instrumentů pro praxi
 • metodická a referenční činnost
 • pregraduální a postgraduální výchova
 • publikační činnost v oblasti odborné působnosti

5. Koncepční podpora ochrany a podpory veřejného zdraví

 • podpora tvorby a implementace strategií v oblasti bezpečnosti potravin a výživy
 • mezinárodní spolupráce s institucemi EU (EFSA, ECDC,aj.), OECD, WHO a dalšími mezinárodními organizacemi
 • podpora programů na regionální úrovni – teoretické konzultace, poradenství

Nahoru