SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Mezinárodní spolupráce » CINDI
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

CINDI

Základní informace o programu


Program CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme) byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Vzhledem k tomu, že základní rizikové faktory jmenovaným onemocnění jsou spjaty s nevhodným způsobem života a nevhodnými životními podmínkami, je CINDI programem především primárně preventivním a významným programem veřejného zdravotnictví. Program CINDI byl jedním z realizačních programů strategie Zdraví pro všechny do roku 2000 a v současné době naplňuje části programu Zdraví pro všechny ve 21. století (Health 21) .Probíhá ve 30 zemích. Realizátory programu na všech úrovních jsou zejména pracovníci veřejného zdravotnictví a lékaři primární péče. Česká republika (původně Československo) je zapojena do sítě CINDI zemi od samého vzniku a naplňuje široce cíle programu zejména Projekty podpory zdraví Národního programu zdraví. V rámci tohoto programu jsou od roku 1993 řešeny projekty, z nichž byla velká část zaměřena na prevenci onemocnění srdce a cév a onemocnění onkologických. V rámci mezinárodního srovnání je to úctyhodná práce. Koordinací CINDI programu v ČR je pověřen Státní zdravotní ústav.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3   Následující   ››

CINDI Health Monitoring

CINDI Health Monitoring byl realizován v ČR v rámci programu CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), který byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Pro efektivní monitorování rizikových faktorů byla použita metoda CINDI Health Monitor.


 

Kurz Podpora zdraví

Kurz vznikl v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou WHO. Je součástí plnění bodu 1. Strenghened capacity for implementation of the NCD integrated prevention and control policy. Kurz byl vytvořen podle programu akreditovaného vzdělávacího kurzu pro nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. „Podpora zdraví.“ Na realizaci kurzu se podílely: Státní zdravotní ústav, Program WHO CINDI pro Českou republika, Nadace CINDI ČR


 
1 2 3   Následující   ››

 

 

 

Nahoru

Není možné se hlásit na tento seminář, akce již proběhla.