SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí


 

 

Historie:

Oddělení vzniklo pod názvem „Odborná skupina přírodní ohniskovosti nákaz" odtržením od tehdejší skupiny parazitologie pravděpodobně v roce 1986. Současnou podobu, kdy zahrnuje i zrušenou skupinu parazitologie, získalo při reorganizaci SZÚ provedené za ředitele Dr. Bořka.


Vedoucí: RNDr. Petr Kodym, CSc.
Zástupkyně vedoucího: RNDr. Zuzana Kurzová


Předmět činnosti:

Z názvu oddělení vyplývá, že je zaměřeno především na zoonózy - infekce, které se mohou na člověka přenést od zvířat.
Oddělení sdružuje 3 národní referenční laboratoře:

  • NRL pro toxoplasmózu sleduje infekci způsobenou parazitickým prvokem Toxoplasma gondii. Definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy. Člověk se může touto zoonózou nakazit buď pozřením oocyst vylučovaných kočkou, nebo bradyzoity v nedostatečně tepelně upraveném mase. Možný je též kongenitální přenos a infekce při transplantaci orgánů.
  • NRL pro leptospiry se zabývá leptospirózou- zoonózou vyvolanou bakteriemi rodu Leptospira. Rezervoárovými hostiteli jsou volně žijící, synantropní či domácí savci (hlodavci, šelmy atd.) , přenos na člověka může nastat například prostřednictvím moči infikovaných zvířat.
  • NRL pro průkaz infekčních agens elektronovou mikroskopií je zaměřena na detekci infekčních agens, především virů, v nejrůznějším klinickém materiálu.

 

Náplň činnosti:

Laboratoře Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí se zaměřují v první řadě na zkvalitnění diagnostiky příslušných infekcí, volbu a zavádění nových diagnostických metod a na zpřesnění interpretace laboratorních výsledků, aby měly co nejvyšší výpovědní hodnotu a umožnily tak lékaři stanovit adekvátní diagnózu. Referenční laboratoře prostřednictvím konzultací, stáží, přednášek, konzultačních dnů, publikací, ale i mezilaboratorního porovnávání v rámci Externího hodnocení kvality napomáhají zvyšovat úroveň výsledků poskytovaných i ostatními diagnostickými laboratořemi v České republice.

Mezi další úkoly patří sledování epidemiologické situace příslušných onemocnění v České republice včetně surveillance a monitorování prevalence u rezervoárových hostitelů a vektorů.

Stranou nezůstává ani výzkumná činnost - jak vyhodnocení, zpracování a publikování dat získaných v každodenní činnosti, tak řešení grantových projektů.

Velice uvítáme spolupráci s pracovišti (vědeckými, klinickými, diagnostickými...) která se zabývají infekcemi, jež zajímají i nás.

 

Nahoru