SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a proteinů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.


Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru nukleových kyselin a proteinů.

 

Zařízení bude sloužit ke sledování kvality nukleových kyselin v malém objemu především v rámci výzkumných projektů.

 

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení, vlastní instalaci, uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

·         poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů minimálně po dobu 24 měsíců,

·         po dobu záruky (minimálně však jednou ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola při ukončení záruky,

·         likvidace obalů a odpadu.

 

Podrobnosti v přiloženém zip-archivu dokumentů:

 

analyzer_nukl__kyselin.zip

 

Nahoru