SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 1 ks automatizovaného počítače kolonií
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 1 ks automatizovaného počítače kolonií

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


Dodávka 1 ks automatizovaného počítače kolonií – Colony counter

 

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení, vlastní instalaci, uvedení do provozu a kompletní  ověření funkčnosti, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně  

·         provedení validace

·         poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů minimálně po dobu 2 let

·         likvidace obalů a odpadu

 Zakázka byla přidělena firmě HELAGO-CZ, spol. s r.o., Kladská 1082, 500 03  Hradec Králové, IČ: 25963961

Smlouva byla podepsána dne 26. 11. 2010.
 

Nahoru