Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Jedná se o HPLC modulární systém umožňující snadné doplňování, výměnu a popř. upgrade jednotlivých částí.

Přístroj bude sloužit pro analýzy metabolitů ve vzorcích biologických materiálů (moč, krev, tkáň).

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení, uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

- poskytování bezplatného záručního servisu včetně nových verzí ovládacího a vyhodnocovacího software a dodávky potřebných náhradních dílů min. po dobu 2 let

- po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola je při ukončení záruky,

- likvidace obalů a odpadu

 

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnutí -HPLC.pdf

 

 

Nahoru