SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu

Jedná se o HPLC modulární systém umožňující snadné doplňování, výměnu a popř. upgrade jednotlivých částí.

Přístroj bude sloužit pro analýzy metabolitů ve vzorcích biologických materiálů (moč, krev, tkáň).

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení, uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

- poskytování bezplatného záručního servisu včetně nových verzí ovládacího a vyhodnocovacího software a dodávky potřebných náhradních dílů min. po dobu 2 let

- po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola je při ukončení záruky,

- likvidace obalů a odpadu

 

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnutí -HPLC.pdf

 

 

Nahoru