Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 1 ks stereoteploměru vč. příslušenství
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 1 ks stereoteploměru vč. příslušenství

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

Dodávka 1 ks stereoteploměru vč. příslušenství

na sledování vertikální nerovnoměrnosti teplot ve vnitřním prostředí budov

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení, vlastní instalaci, uvedení do provozu a kompletní ověření funkčnosti, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

· poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů minimálně po dobu 1 roku

· likvidace obalů a odpadu

Instalací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a věcí nezbytných pro řádné umístění zařízení na místo určení a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou. Věci potřebné k dodávce a instalaci zařízení je povinen si opatřit uchazeč.

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnutí - stereoteploměr.pdf

 

 


Nahoru