Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka 3 ks CO2 inkubátorů

Zakázka je zrušena, vypsána nově!


Zakázka je zrušena!!!


Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks CO2 inkubátorů.

Přístroje budou sloužit pro kultivaci buněk.

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení včetně nastěhování, vlastní instalaci, uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

- poskytování bezplatného záručního servisu vč.dodávky potřebných náhradních dílů min. po dobu 2 let,

- po dobu záruky (minimálně však jednou ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola při ukončení záruky,

- likvidace obalů a odpadu.

 

 

Nahoru