SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka biologických inkubátorů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka biologických inkubátorů

Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb


Předmětem veřejné zakázky je dodávka biologických inkubátorů.

Přístroje budou sloužit pro kultivaci mikroorganismů.

Dodávka dále zahrnuje dopravu na místo určení včetně nastěhování, vlastní instalaci, uvedení do provozu a kompletní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolární předání dodávky včetně

- poskytování bezplatného záručního servisu vč.dodávky potřebných náhradních dílů min. po dobu 2 let,

- po dobu záruky (minimálně však jednou ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola při ukončení záruky,

- likvidace obalů a odpadu.

Podrobnosti v přiloženém zip-archivu dokumentů:

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnutí - biolog.inkubátory.pdf

 

Nahoru