SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » "Dodávka cyclerů"
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

"Dodávka cyclerů"

Otevřené zadávací  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na "Dodávku cyclerů".


Státní zdravotní ústav vypisuje v rámci projektu "Modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence" financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj veřejnou zakázku vyhlášenou formou otevřeného zadávacího  řízení  podle zákona č.137/2006 Sb. na "Dodávku cyclerů".
Zakázka je uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém pod evidenčním číslem 60050058.
Zadávací dokumentaci včetně příloh naleznete v následujících souborech:

Nahoru