Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka dvoupaprskového atomového absorpčního...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka dvoupaprskového atomového absorpčního spektrometru

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks dvoupaprskového atomového absorpčního spektrometru. Přístroj bude sloužit pro stanovení prvků ve vzorcích potravin a biologického materiálu (analýza mineralizátů a kapalných vzorků). Při aplikacích bude využíván princip kontinuálního směšování vzorků pomocí peristaltického čerpadla s reakčními činidly před vstupem do zmlžovače i princip manuálního přímého nasávání vzorku do zmlžovače pomocí kapiláry, plamenová a hydridová technika.

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

Rozhodnutí_AAS.pdf

 

Nahoru