SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka elektrické energie a sdružených služeb
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka elektrické energie a sdružených služeb

Veřejná zakázka v rámci otevřeného řízení podle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,zákon o veřejných zakázkách.


Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektrické energie (podle § 50, odst. 1 zák. č. 458/2000 Sb. v účinném znění, energetický zákon) a sdružených služeb (podle § 50, odst. 2 téhož zákona) a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.541/52005 Sb., o Pravidlech trhu a elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona v účinném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v účinném znění, v předpokládaném rozsahu 5 940 MWh v době od 1.2.2012 od 00:00 hod. do 31.1.2014 do 24.00 hod..

Zakázka je uveřejněna v Informačním systému o veřejných zakázkáck pod číslem 7000000000254.

Podrobnosti naleznete v následujících souborech:

Elektrická energie-Zadávací dokumentace 2011.pdf

Elektrická energie - Příloha č.1 Krycí list I..doc

SZÚ_data_2010.xls

 

Nahoru