SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka průtokového cytometru
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka průtokového cytometru

Nadlimitní veřejná zakázka zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení podle § 27 a násl. zákona.      


Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho systému průtokového cytometru umožňujícího základní výzkum vlastností buněk v oblasti molekulární biologie, včetně příslušenství, jeho dopravy na místo určení, instalace, uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení včetně ověření deklarovaných parametrů, zaškolení obsluhy a protokolárního předání kompletní dodávky včetně:

- poskytování bezplatného záručního servisu včetně nových verzí ovládacího a vyhodnocovacího software a dodávky potřebných náhradních dílů minimálně po dobu dvou let,

- po dobu záruky (minimálně však 1x ročně) provedení veškerých kontrol zařízení, poslední kontrola je při ukončení záruky,

- likvidace obalů a odpadu.

Veřejná zakázka je  uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7000000003100.

Zakázka je uzavřena, viz rozhodnutí:

rozhodnutí -cytometr.pdf

 

Nahoru