Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka služby...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka služby – servis a opravy motorových vozidel


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na „dodání služby – servis a opravy motorových vozidel“ Zakázka je realizována v rámci uzavřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace jsou k dispozici na odkazu:

http://www.szu.cz/verejne-zakazky

Evidenční číslo zakázky je SZU/02068/2018.

Lhůta pro podání nabídek je 24. 8. 2018 do 9:00 hodin.

V Praze dne 10. 8. 2018

 

MUDr. Helena Kazmarová

Ředitelka

Nahoru