SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka služby...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Výzva k podání nabídky na VZMR: Dodávka služby – zajištění nakladatelských činností a výroba publikace Souhrnná zpráva Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí (Zprávy MON)


Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace (dále jen „SZÚ“) uveřejňuje informaci o veřejné zakázce malého rozsahu na „dodání služby – servis a opravy motorových vozidel“ Zakázka je realizována v rámci uzavřené výzvy jako veřejná zakázka malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace jsou k dispozici na odkazu:

http://www.szu.cz/verejne-zakazky

Evidenční číslo zakázky je SZU/02291/2018.

Lhůta pro podání nabídek je 22. 8. 2018 do 9:00 hodin.

V Praze dne 14. 8. 2018

 

MUDr. Helena Kazmarová

Ředitelka

Nahoru