SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Dodávka zdravotního a očkovacího průkazu dítěte...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Dodávka zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (ZOP 2012)

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s ustanoveními §§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky (tisk a distribuce) 19. vydání Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Popis předmětu veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentaci včetně příloh naleznete v následujících souborech:

Zdravotní a očkovací průkaz.zip

 

Dotazy k této veřejné zakázce:

 

 

Rozhodnutí o této veřejné zakázce:

 

Nahoru