Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Doporučené postupy » Doporučení k aktivní surveillance...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií

Na základě alarmujících zpráv z okolních evropských států a jako reakce na stoupající výskyt karbapenemáz producentů u kmenů pseudomonád v ČR byl ve spolupráci se členy Pracovní skupiny pro monitorování rezistence (PSMR) a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí vytvořen metodicky pokyn pro aktivní vyhledávání producentů karbapenemáz. Metodický pokyn obsahuje doporučení pro implementaci screeningu u osob se zvýšeným rizikem výskytu karbapenemáz, návody pro detekci enzymu, kontaktní místa pro konfirmaci případu a základní hygienicko-epidemiologická opatření, která jsou v souladu s doporučeními ECDC.


 

Metodicky pokyn - Věstník MZd č. 8/2012 - Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE – Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) Metodicky pokyn - Věstník MZd č. 8/2012 - Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE – Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) (468,71 KB)
 

Aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií Doporučení k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií (7,03 MB)

+ Průvodní list vzorku k aktivní surveillance multirezistentních gramnegativních bakterií (300,46 KB)

 

 

 

Nahoru